網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 991965
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page

Pagsisiyasat sa pamamagitan ng palatanungan ¡V makibahagi sa pagsisiyasat

PaksaPaksa: Sarbey ng kasiyahan sa website ng Lugar ng mga Bagong Imigrante sa Taipei

Taos-puso namin kayong iniimbitahan na punan ang sumusunod na kuwestyonaryo. Ang mahahalaga ninyong mga opinyon at mga payo ay makakatulong sa amin na maunawaan ang inyong mga pangangailangan at mapapahusay ang aming website.

* ªí¥ÜNagsasaad na kailangang magsulat ng sagot¥²¶ñ
* 1. Nasisiyahan ba kayo sa kaginhawaan ng paggamit ng aming website?
Lubhang nasisiyahan
Nasisiyahan
Pangkalahatan
Hindi nasisiyahan
Lubhang hindi nasisiyahan
* 2. Nasisiyahan ba kayo sa bilis ng pagsagot at sa dalas ng pag-update ng impormasyon sa aming website?
Lubhang nasisiyahan
Nasisiyahan
Pangkalahatan
Hindi nasisiyahan
Lubhang hindi nasisiyahan
* 3. Madalas ba ninyong nakukuha ang kinakailangan na mahahalagang impormasyon sa aming website?
Oo
Kung hindi, ano ang mga kahirapan na nararanasan mo? 
* 4. Ano ang pangkalahatang kasiyahan ninyo sa aming website?
Lubhang nasisiyahan
Nasisiyahan
Pangkalahatan
Hindi nasisiyahan
Lubhang hindi nasisiyahan
* 5. Ibang mga payo ninyo sa aming website:
Ang inyong mungkahi ukol sa ginagawang pagsisiyasat ngayon

Isulat ang basic information tungkol sa sarili
* E-mail address¡G
* Kasarian¡G
* Edad
* I-key-in ang verification code: verification code

:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
  • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
  • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
  • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
  • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
  • 12basic, magbukas ng ibang window
  • more, magbukas ng ibang window