網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 994404
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page >

mapa ng website

ang website na ito ay ayon sa prinsipyo ng Web Content Accessibility, ang pinakamahalagang nilalaman ng website ay mahahati sa apat na parte
1. Itaas - Function Area (pagtakbo). 2. Kaliwa - Guide Area (patnubay). 3. Gitna - Contents Area (nilalaman). 4.Kanan - Mga Kaugnay na Link Area

Ang madaliang Accesskey ng website na ito ay:

 • Alt+U:Itaas - Function Area, kasama ang pagbalik sa home page, ang patnubay sa website, ang pagpili ng bersyon, atbp.
 • Alt+L:Kaliwa - Guide Area (patnubay), ang pangunahing menu ng website
 • Alt+C:Gitna - Contents Area (nilalaman), ang mga mahalagang nilalaman ng pahinang ito
 • Alt+R:Kanan - Mga Kaugnay na Impormasyon at kaugnay na link area
 • Alt+S:website search o paghahanap sa website

※Kapag hindi magamit ang mouse sa pagpili ng gawain, maaring gamitin ang nasailalim na paraan sa keyboard para makita ang impormasyon

 • ← → or ↑↓:Gamitin ang pakaliwa/pakanan o paitaas/paibaba upang ilipat ang label o tab
 • Home or End→:Maaring dumirektang pumunta sa pinakaunahan ng label o sa pinakahulihan
 • Tab:Tumigil sa may label, maaring gamitin ang Tab para tingnan ang nilalaman ng nasabing data, kapag nakita ang radio, gamitin ang← → o↑↓upang gumalaw
 • Tab + Shift:Pindutin ang Tab + Shift para bumalik sa nakaraang dataKapag bumalik sa label, maaring ituloy ang paggamit ng← → or↑↓para ilipat ang label

:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
 • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
 • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
 • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
 • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
 • 12basic, magbukas ng ibang window
 • more, magbukas ng ibang window