網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 994431
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Pinakahuling ulat > Pinakahuling ulat

Pinakahuling ulat

Lunsod ng Taipei Distrito ng Zhongshan 2018 「Kursong Pag-aaral para sa Sekretaryang Pangkasal」(3-31)

※※ Lunsod ng Taipei Distrito ng Zhongshan 2018 「Kursong Pag-aaral para sa Sekretaryang Pangkasal」
● Petsa: Mayo 16 – Hunyo 6, 2018 (bawat Martes, Miyerkoles, Huwebes 13:30-16:30)
● Kwalipikasyon: Bagong imigranteng rehistrado ang kasal sa mamamayang rehistrado sa Lunsod ng Taipei, naririto na sa Taiwan, nakatira rito dahil sa nakadepende sa asawa o may permanenteng residensya rito. May prayoridad sa mga naririto sa Taiwan nang wala pang 3 taon at hindi pa nakasali sa performance workshop na isinasagawa ng Kawanihan ng Gawaing Sibil. Papayagang sumali ang iba pang kamag-aral mula sa ibang lugar kapag may bakante pang lugar.
● Walang bayad sa pag--aaral, sariling gastos ang materyales.
● Rehistrasyon: Isulat ang porma sa rehistrasyon at ipadala sa e-mail, personal, sa koreo o fax. Dalhin ang personal ID sa pag-aaral para sa beripikasyon. Rehistrasyon mula ngayon hanggang umabot sa 25 bilang ng tao. Ang lumiban nang 3 beses at higit pa ay ituturing na pagsuko ng sariling karapatan.
● Lugar: Zhongshan Public Assembly Hall (3F, No. 128, Sec. 2, Zhongshan N. Road)
● Maaaring tumawag sa 2503-1369 ext. 591
Fax: 2501-1544、e -mail:bk_105109@mail.taipei.gov.tw

i-download ang attachment o kalakip

 • 招生簡章招生簡章, PDFi-download ang file, magbukas ng ibang window
 • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 18
 • Huling update ng impormasyon: 2018/4/11 18:43
 • inspeksyon ng data o impormasyon: 2018/4/11 18:43

 • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
 • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
 • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
 • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
 • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
 • 12basic, magbukas ng ibang window
 • more, magbukas ng ibang window