網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 994432
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Pinakahuling ulat > Pinakahuling ulat

Pinakahuling ulat

Propesyonal sa kultura at sining Wu Cheng Fong nagkaroon ng unang rehistrasyon sa household(3-28)

Madaming kontribusyon si Mr. Wu Cheng Fong sa larangan ng kultura at sining. Naiwanan na ang pagkakilanlan na may hawak na Alien Resident Certificate, kanyang nakuha ang permanent residency mula sa National Immigration Agency Service Station sa Lunsod ng Taipei noong Marso 21, 2018. Kaagad siyang pumunta sa Lunsod ng Taipei Household Registration Office sa Wanhua upang iayos ang unang beses ng pagrehistro sa household. Sa tulong ng mga empleyado sa Household Registration Office, agad niya ring nakuha ang kanyang Taiwan ID. Nagpasalamat siya sa tulong na naibigay ng Opisina ng Rehistrasyon. Nagpapasalamat din tayo sa kanyang pagsisikap na mai-promote ang kultura ng Taiwan.

Masayang-masaya si Wu Fong nang makuha ang Permanent Resident Certificate. Paglagda sa gawain Nagmadaling pumaroon sa pag-aayos ng ID
Nagkwento si Wu Fong kay Director Lin Tsi Lan ng kanyang damdamin sa Wanhua. Tumulong si Mrs. Wu (asawa ni Wu Fong) sa pagsulat ng aplikasyon form. Ipinaliwanag nang mabuti ng empleyado sa Opisina ng Rehistrasyon ang ukol sa dokumento.
Pasasalamat sa mga empleyado at boluntaryo Nagpalitrato nang makuha ang National ID
Permanent Resident Certificate Pasasalamat sa Tagahawak ng ukol sa Nasyonalidad Kanyang hinalikan ang ID na hindi madali ang pagkakuha.

  • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 59
  • Huling update ng impormasyon: 2018/3/26 16:57
  • inspeksyon ng data o impormasyon: 2018/3/26 16:57

  • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
  • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
  • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
  • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
  • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
  • 12basic, magbukas ng ibang window
  • more, magbukas ng ibang window