網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 994437
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Pinakahuling ulat > Pinakahuling ulat

Pinakahuling ulat

Rehistrasyon para sa Distrito ng Wanhua 2018 「Pag-aaral ng Paglikha ng mga Art na Gawain para sa mga Bagong Imigrante」(3-21)

Isasagawa ng Opisina ng Distrito ng Wanhua ang libreng pag-aaral Mayo 8 – Hunyo 12 (tuwing Martes at Huwebes), 13:30-16:30 ng hapon sa Wanhua New Immigrants’ Hall (3F, No. 171, Sec. 2, Changsha St.), kasama na ang mga bulaklak na gawa sa ribbon, pansabit na bulaklak na carnation, sign pen, brooch, bear na unan, maliit na tray at iba pa.
● Paanyayang dumalo at magparehistro sa Pag-aaral ng Paglikha ng mga Art na Gawain para sa mga Bagong Imigrante. Para sa mga detalye, tumawag sa 2306-4468 ext. 204, Mr. Lu.
● Kwalipikasyon
Bagong imigrante na may rehistradong kasal sa mamamayang nakarehistro sa Lunsod ng Taipei, naririto sa Taiwan, residente dahil sa pagiging dependent o nakakuha ng permanent resident certificate. (May prayoridad ang imigranteng naririto sa Taiwan nang wala pang 3 taon o hindi man nakasali sa alinmang kursong pag-aaral ng pagtatanghal para sa mga bagong imigrante na isinagawa ng Kawanihan ng Sibil Gawain. Tatanggap ng bagong imigrante mula sa ibang lugar kapag may naiwang bakanteng lugar.)
● Rehistrasyon sa oras ng opisina o sulatan ang papel ng rehistrasyon, dalhin ang orihinal ARC, magparehistro sa unang araw ng pag-aaral.
● Rehistrasyon sa Opisina ng Distrito ng Wanhua (11F, No. 120, Sec. 3, Heping W. Road)
● 30 katao lamang ang tatanggapin. Kapag lumiban nang walang sapat na dahilan sa 2 linggo mula pagsimula ng pag-aaral, ituturing na pagbitaw at ipapasok ang pangalan ng mga pangreserbang naghihintay sa rehistrasyon.

  • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 55
  • Huling update ng impormasyon: 2018/3/19 21:20
  • inspeksyon ng data o impormasyon: 2018/3/19 21:20

  • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
  • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
  • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
  • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
  • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
  • 12basic, magbukas ng ibang window
  • more, magbukas ng ibang window