網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 946129
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Pinakahuling ulat > Pinakahuling ulat

Pinakahuling ulat

Rehistrasyon para sa Lunsod ng Taipei Distrito ng Wenshan 2018 「Pag-aaral ng Wikang Indonesia para sa Bagong Imigrante」(3-4)

Ang kursong pag-aaral ay isinasagawa ng Opisina ng Distrito ng Wenshan Eksklusibong Impormasyon para sa Bagong Imigrante mula Marso 24 – Mayo 19, 2018, bawat Sabado 9:10-12:10、13:30-16:30. Para sa detalye, maaaring tumawag sa 2936-5522 ext. 356.
https://wsdo.gov.taipei/News.aspx?n=DCBCCF7994FC0CAA&sms=DC12BA00C3D1892F

● May prayoridad na sumali ang mga mamamayan ng Lunsod ng Taipei at nakarehistro sa Distrito ng Wenshan ayon sa sumusunod :
(1) Bagong imigrante at mamamayan na kasal sa imigrante at kamag-anak (3rd degree)
(2) Empleyado sa pampublikong opisina, guro, social worker, puno ng komunidad at nagsisilbi sa mga bagong imigrante
(3) May interes sa pag-aaral ng wikang Indonesia
* Kapag napuno ang bilang ng taong maaring tanggapin, bibigyan ng prayoridad ang mga taong hindi pa nakapagsali sa pag-aaral noon.
● Lugar: Jingxing Distrito Public Assembly Hall 6th Floor (No. 393 Sec. 6, Roosevelt Road)
● Paraan ng Rehistrasyon:
Bukod sa pagrehistro mismo sa Opisina ng Distrito ng Wenshan, kailangan tumawag sa 02-2936-5522 ext. 356 para siguraduhin na natanggap ang rehistrasyon.
Maaring sulatan ang registration form at ipadala sa fax 8661-2221, paki-note ng 「Deparmento ng Humanities, Mr. Kao」.
e-mail:bs-kaocs@mail.ndhe.edu.tw
Pagrehistro sa mismong lugar o sa koreo: Opisina ng Distrito ng Wenshan, Deparmento ng Humanities (8th Floor, No. 220, Sec. 3, Mucha Road)


i-download ang attachment o kalakip

 • DMDM, PDFi-download ang file, magbukas ng ibang window
 • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 44
 • Huling update ng impormasyon: 2018/3/13 16:44
 • inspeksyon ng data o impormasyon: 2018/3/13 16:43

 • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
 • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
 • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
 • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
 • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
 • 12basic, magbukas ng ibang window
 • more, magbukas ng ibang window