網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 946135
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Pinakahuling ulat > Pinakahuling ulat

Pinakahuling ulat

Paanyayang magparehistro sa Pearl S. Buck Foundation 「Pamamahala ng Pera para sa Mag-anak」(2-1)


● Lugar:
Taipei: Marso 10、24 (Sabado) 9:30-16:00 Wanhua New Immigrants’ Hall
Taoyuan: Mayo 12、26 (Sabado) 9:30-16:00 Lunsod ng Taoyuan Women Center
● Sino ang maaring sumali:
Pamilya ng bagong imigrante at mga mamamayang kwalipikado bilang middle low-income pamilya at ang kanilang mga anak (mag-aaral sa Ikatlong Baitang hanggang Ika-anim na Baitang). Hindi na maaaring muling sumali ang dating nakapagsali sa aktibidad na ito.
● Libre at walang bayad. Maghanda ng NT$500 pondong garantiya sa pagrehistro. Ito ay ibabalik nang buo sa mga nakapagdalo sa buong kurso.
● Ang pamilyang sumali sa kurso at nakapagsubmite ng araling-bahay ay maaaring magkamit ng perang panggastos (pinakamalaking halaga umaabot sa NT$600).
● Maaaring magparehistro sa https://goo.gl/5d4msq , o tumawag sa 02-2504-8088#21, Ms. Chang.
● Magkasamang isinagawa ng Kawanihan ng Sibil Gawain sa Lunsod ng Taipei at ng Kawanihan ng Kagalingang Panlipunan sa Lunsod ng Taoyuan.
● Tingnan ang mga detalye sa kalakip.

i-download ang attachment o kalakip

 • 2018 親子理財簡章海報2018 親子理財簡章海報, JPGi-download ang file, magbukas ng ibang window 
 • 賽珍珠基金會-親子理財種子營熱烈招生中賽珍珠基金會-親子理財種子營熱烈招生中, DOCXi-download ang file, magbukas ng ibang window 
 • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 211
 • Huling update ng impormasyon: 2018/3/22 16:48
 • inspeksyon ng data o impormasyon: 2018/3/22 16:47

 • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
 • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
 • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
 • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
 • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
 • 12basic, magbukas ng ibang window
 • more, magbukas ng ibang window