網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 898734
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Pinakahuling ulat > Pinakahuling ulat

Pinakahuling ulat

Ministro ng Interior 「Pagtatanong sa Bilang ng Oras ng Pag-aaral at Eksamen bago Naturalisasyon para sa mga Tagadayuhan」. Inaanyayahan gamitin ang function na ito. (1-3)


Tingnan ang website ng Kagawaran ng Household Registration, Ministro ng Interior (http://www.ris.gov.tw) at magtanong sa 「Pag-apply sa Network」.

  • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 168
  • Huling update ng impormasyon: 2018/1/10 16:23
  • inspeksyon ng data o impormasyon: 2018/1/10 16:23

  • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
  • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
  • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
  • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
  • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
  • 12basic, magbukas ng ibang window
  • more, magbukas ng ibang window