網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 792476
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Pinakahuling ulat > Pinakahuling ulat

Pinakahuling ulat

Lunsod ng Taipei Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Kanluran Karanasang Pangtrabaho. Inaanyayahang dumalo ang lahat. (8-13)


● Setyembre 23, 2017 (Sabado) 13:30-16:30
● Mga bagong imigrante o kanilang mga anak (edad 18 taon gulang at mahigit), nakarehistro o nakatira sa Distrito ng Zhongzheng, Wanhua at Datong. Maaring sumali rin ang mga taga-ibang distrito. Bilang 20 katao.
● No. 18, Lane 315, Sec. 2, Zhonghwa Road, Distrito ng Zhongzheng
● 02-2361-6577 ext. 33

i-download ang attachment o kalakip

 • DMDM, JPGi-download ang file, magbukas ng ibang window 
 • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 23
 • Huling update ng impormasyon: 2017/8/31 18:52
 • inspeksyon ng data o impormasyon: 2017/8/31 18:52

 • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
 • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
 • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
 • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
 • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
 • 外國人在台灣, magbukas ng ibang window
 • more, magbukas ng ibang window