網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 792478
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Pinakahuling ulat > Pinakahuling ulat

Pinakahuling ulat

Lunsod ng Taipei Employment Services Office 2017 「Seminar sa Paghahanap ng Trabaho」may 6 na session. Inaanyayahang magparehistro ang mga interesado.(7-8)

Sakop ang pagsulat ng bio-data, mga technique sa pag-interbyu at pag-apply sa trabaho; intindihin ang trend sa industriya, gumawa ng plano sa buhay; pagdalaw sa mga lugar ng trabaho, unawain ang uri at kalagayan ng trabaho.
● Kailan: Hulyo - Oktubre
● Telepono: 02-28981819 ext. 108、109
●URL:www.okwork.taipei

  • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 49
  • Huling update ng impormasyon: 2017/9/15 13:06
  • inspeksyon ng data o impormasyon: 2017/9/15 13:06

  • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
  • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
  • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
  • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
  • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
  • 外國人在台灣, magbukas ng ibang window
  • more, magbukas ng ibang window