網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 994427
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Bahagi kung saan magda-download > Download ng mga form

Download ng mga form

Form para sa Pagpaparehistro ng Sambahayan (wikang Indonesian) para sa mga banyagang ikinasal sa mga lokal na mamamayan upang mag-apply para sa naturalisasyon sa Republika ng Tsina

i-download ang attachment o kalakip

 • Form para sa (wikang Indonesian)upang mag-apply Form para sa (wikang Indonesian)upang mag-apply , PDFi-download ang file, magbukas ng ibang window
 • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 1324
 • Huling update ng impormasyon: 2012/10/12 17:35
 • inspeksyon ng data o impormasyon: 2012/10/12 17:34

 • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: Opisina sa Pagkonsulta ng Kawanihan ng mga Ugnayang-Sibil ng Pamahalaan ng Siyudad ng Taipei
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
 • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
 • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
 • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
 • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
 • 12basic, magbukas ng ibang window
 • more, magbukas ng ibang window