網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 994403
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Phi_header功能列(首頁)

Phi_header功能列(首頁)

PDA


  • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 5151
  • Huling update ng impormasyon: 2012/12/11 17:21
  • inspeksyon ng data o impormasyon: 2012/12/11 17:21

  • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: Opisina sa Pagkonsulta ng Kawanihan ng mga Ugnayang-Sibil ng Pamahalaan ng Siyudad ng Taipei
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
  • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
  • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
  • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
  • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
  • 12basic, magbukas ng ibang window
  • more, magbukas ng ibang window