網站logo

bilang ng taong tumingin o nag-surf: 898733
:::
ang kinaroroonan ngayonhome page > Mga bahagi ng tagumpay > Pampublikong Pagtingin at Pagbasa ng Planong Participatory Budgeting Proposal para sa mga

Pampublikong Pagtingin at Pagbasa ng Planong Participatory Budgeting Proposal para sa mga

Pampublikong Pagtingin at Pagbasa ng Planong Participatory Budgeting Proposal para sa mga Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei


Isinagawa ng Kawanihan ng Sibil Gawain ang pagpupulong sa Participatory Budgeting Proposal para sa mga bagong imigrante noong Hulyo 22, 2016 at pumili ng tatlong plano: “Pangkaraniwang Pag-aaral at Kaalaman sa Kabuhayan Seriales”, “Planong Edukasyon para sa Bagong Pangalawang Henerasyon (Anak ng mga Bagong Imigrante)”, “Pagbibigay ng Lakas at Kapangyarihan, Eksibisyon ng Kakayahan, Oportunidad sa Paghahanap ng Trabaho 3 in One”.

Ginanap ang workshop noong Setyembre 9. Kasama sa mga dumalo ang mga kumakatawan sa mga grupo ng mga bagong imigrante, Kawanihan ng Sibil Gawain, Kawanihan ng Edukasyon, Kawanihan ng Kapakanang Panlipunan, Kawanihan ng mga Manggagawa at Kawanihan ng Kalusugan at iba pang kaugnay na kawanihan na nagbigay ng kanilang mga mungkahi.

Pampublikong Pagtingin at Pagbabasa (Preview): Oktubre 20 – Nobyembre 3


i-download ang attachment o kalakip

 • 105-00-0001105-00-0001, PDFi-download ang file, magbukas ng ibang window
 • 105-00-0001 DM105-00-0001 DM, PDFi-download ang file, magbukas ng ibang window
 • 105-00-0003105-00-0003, PDFi-download ang file, magbukas ng ibang window
 • 105-00-0003 DM105-00-0003 DM, PDFi-download ang file, magbukas ng ibang window
 • 105-00-0004105-00-0004, PDFi-download ang file, magbukas ng ibang window
 • 105-00-0004 DM105-00-0004 DM, PDFi-download ang file, magbukas ng ibang window
 • Bilang ng taong tumingin sa site na ito: 1333
 • Huling update ng impormasyon: 2016/10/25 17:11
 • inspeksyon ng data o impormasyon: 2016/10/25 17:11

 • ang may awtoridad na naglunsad o naglathala: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Ako ay gagamit ng email sa pagsubskribo / pagkansela:
Pandaigdigang ulat Talatanungan ng survey
 • 台北就業大補帖, magbukas ng ibang window
 • 新移民的幸福帳本, magbukas ng ibang window
 • 多元文化教育資源網, magbukas ng ibang window
 • 新住民培力發展資訊網, magbukas ng ibang window
 • 12basic, magbukas ng ibang window
 • more, magbukas ng ibang window